De kunst van ondernemen

MENU

Kwaliteit en Duurzaamheid


Bedrijven die zich op dit eersteklas terrein vestigen kunnen bovendien profiteren van centraal georganiseerde basisvoorzieningen. Een team van gemeentelijke deskundigen zorgt er ondertussen voor dat de in het geldende Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan vastgestelde kwaliteitseisen gehandhaafd blijven, zonder dat dit een vertragende (of zelfs afschrikkende) werking heeft op de ondernemer die zich wil vestigen op Haven Zeven. Dit is mogelijk dankzij het besluit van het college om het Gronduitgiftebeleid Haven Zeven, zoals dat is vastgesteld in 2001, terug te nemen. Het Beeldkwaliteitsplan blijft hét instrument voor het toetsen van bouwplannen – we willen tenslotte een hoogwaardig bedrijventerrein creëren dat ook op langere termijn zijn kwaliteit behoudt - maar het geldt niet langer als dwingende voorwaarde. Kortom: de gemeente doet er alles aan om het al aanwezige ondernemerssucces op Bedrijventerrein Haven Zeven de ruimte te geven. Succes verzekerd!