De kunst van ondernemen

MENU

Beoordeling bouwvergunning


Benodigde gegevens:

 

In te dienen stukken ter beoordeling op welstandsaspecten door de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (RKC).
LET OP: een duidelijke en volledige presentatie van het bouwplan bevordert een snelle behandeling van de aanvraag!


Tekeningen in 3-voud:

  • Een situatietekening (schaal 1:1000) met de eventuele omliggende bebouwing, beplanting, straatnaam, noordpijl en kadastraal nummer, zodat de ligging in het terrein duidelijk is;
  • Tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden van het geprojecteerde gebouw, schaal 1:100 of groter, bij verbouwingen tevens de bestaande toestand;
  • Tekeningen van details die voor het uiterlijk van belang zijn (dakranden, goten, dakkapellen, kozijnen) schaal 1:20 en groter

Nadere gegevens:

  • materialenlijst (formulier te verkrijgen bij de gemeente) in 3-voud en volledig ingevuld inleveren
  • monsters van toe te passen materialen en kleuren
  • maatvoering
  • voor grote projecten Haven Zeven: parkeren / manoeuvreren op eigen terrein


LET OP: Bovenstaande is een beknopte algemene versie; voor meer uitgebreide informatie, raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling Milieu en Bouwzaken, dagelijks tot 12.00 uur te bereiken op tel.nr. 0416 - 683 735.