De kunst van ondernemen

MENU

Parkmanagement


Parkmanagement Waalwijk bv is inmiddels al aardig bekend onder de reeds gevestigde ondernemers op bedrijventerrein Haven Zeven. Niet zo verwonderlijk, want behalve erg nuttig is het hebben van goed parkmanagement op een bedrijventerrein pure noodzaak. In Waalwijk is van die noodzaak een deugd gemaakt en is het parkmanagement gebruikt om het moderne Haven Zeven gebied op te schalen naar een eerste klas bedrijventerrein. Om dit zo te houden is iedere ondernemer die zich hier vestigt verplicht een basispakket aan voorzieningen bij het parkmanagement af te nemen. Ze doen het graag, want ze weten zich dankzij Parkmanagement Waalwijk bv verzekerd van goede voorzieningen op het gebied van beveiliging en een uitgebreide infrastructuur. Dankzij de goede beveiligingsvoorwaarden kan de ondernemer het perceel met bijbehorende opstallen goedkoper verzekeren; door de moderne infrastructuur is een snelle digitale verbinding op heel het terrein straks een feit. De aangestelde parkmanager staat ondertussen paraat om alle vragen van toekomstige en reeds gevestigde bedrijven adequaat te beantwoorden. Wilt u meer lezen over de invulling van het parkmanagement op Haven Zeven? Kijkt u dan op www.parkmanagementwaalwijk.nl voor de actuele stand van zaken.